Vestavind

Vestavind skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv.

Om Vestavind

Vestavind er ett av 6 regionale brukerstyrte senter i Norge. Vi holder til i Sandnes og gir tilbud lokalt og regionalt. Senteret er en stiftelse der ADHD Rogaland, BAR (barn av rusmisbrukere) og LPP (landsrådet for pårørende innen psykisk helse)  er representert i styret. Senteret er diagnoseuavhengig og åpent for alle.

Vår målgruppe er unge voksne og voksne med utfordringer innen psykisk helse, rus eller andre livsutfordringer. Tilbudet er rusfritt.

Vi jobber ut fra Recovery tankegang der alle deltar ut fra egne forutsetninger og muligheter. Vi tror på kraften som ligger i menneskers egen erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring av en vanskelig livssituasjon. Gjennom aktivitet, deltakelse, kompetansebygging og handling vil vi bidra til at den enkelte finner sine interesser og ressurser, opplever mening og mestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.

Selvstyrkingskurs

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer
Selvstyrkingskurs august-september 2019

Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på...

les mer
Temakveld om psykose

Temakveld om psykose

17/6 18.00 – 19.30 i FFO sine lokaler, Luramyrveien 25a, 2. etg Gratis inngang og enkel servering. - Hva er psykose? - Hvordan kan en psykose arte seg? - Rusutløste psykoser - Tidlige tegn - Hva kan du som støtteperson gjøre? - Behandling For å lære oss mer om dette...

les mer

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,

4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer

Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies