Vestavind

Vestavind skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv.

Om Vestavind

Vestavind er ett av 6 regionale brukerstyrte senter i Norge. Vi holder til i Sandnes og gir tilbud lokalt og regionalt. Senteret er en stiftelse der ADHD Rogaland, BAR (barn av rusmisbrukere) og LPP (landsrådet for pårørende innen psykisk helse)  er representert i styret. Senteret er diagnoseuavhengig og åpent for alle.

Vår målgruppe er unge voksne og voksne med utfordringer innen psykisk helse, rus eller andre livsutfordringer. Tilbudet er rusfritt.

Vi jobber ut fra Recovery tankegang der alle deltar ut fra egne forutsetninger og muligheter. Vi tror på kraften som ligger i menneskers egen erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring av en vanskelig livssituasjon. Gjennom aktivitet, deltakelse, kompetansebygging og handling vil vi bidra til at den enkelte finner sine interesser og ressurser, opplever mening og mestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.

Håndbok for støttepersoner

Håndbok for støttepersoner Den danske ADHD foreningens håndbok for støttepersoner gir en veldig god innføring i fakta om ADHD og hvordan en på en god måte kan tilrettelegge

les mer

Selvstyrkningskurs

Du er unik! Du er eksperten i, og på eget liv. For å bli «Skipper og los på egen skute» er det viktig å kunne kommunisere og samarbeide godt med de rundt deg for å få den hjelpen du trenger, og at du har kjennskap til egne behov og grenser, finne og bruke kraften du...

les mer

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,


4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Håndbok for støttepersoner

Håndbok for støttepersoner Den danske ADHD foreningens håndbok for støttepersoner gir en veldig god innføring i fakta om ADHD og hvordan en på en god måte kan tilrettelegge

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies