Håndbok for støttepersoner

Håndbok for støttepersoner

Den danske ADHD foreningens håndbok for støttepersoner gir en veldig god innføring i fakta om ADHD og hvordan en på en god måte kan tilrettelegge

Previous

Next