Nytt Selvstyrkingskurs

Etter stor suksess med kurset vi arrangerte vi november/desember, setter vi nå i samarbeid med Sagatun brukerstyrt senter, opp et nytt kurs.
Kurset går over 4 dager: 29-30 april og 14-15 mai, klokken 9-15.

Kurset er veldig populært og vi har kun noen få ledige plasser, så være rask med å melde deg på (mail til rune@vestavind-senter.no).

Kurset (inkludert lunch) er gratis.

Du er unik! Du er eksperten i, og på eget liv. For å bli «Skipper og los på egen skute» er det viktig å kunne kommunisere og samarbeide godt med de rundt deg for å få den hjelpen du trenger, og at du har kjennskap til egne behov og grenser, finne og bruke kraften du har i deg, og kunne ta valg som hjelper deg på vei de mål som er viktig for deg.

Selvstyrkning handler om din mestringsevne i dagliglivet. Styrke kan forstås som en psykologisk, indre følelse og opplevelse. Mange kan kjenne på dårlig selvtillit, eller streve med sosial angst, føle seg sårbare eller har kanskje mistet troen på seg selv. Selvstyrkingskurset er et verktøy på veien mot de mål du setter deg. Om du er en person som trenger å få økt selvtillit, få mer kontroll over eget liv, eller bli bevisst dine muligheter er selvstyrkingskurset midt i blinken for deg.

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber om er at du er en aktiv deltager.

Selvstyrkingskurset består av noe innføring i teori, men gjennomføres med praktiske øvelser med hovedvekt på refleksjonsgrupper. Vi snakker ikke om diagnoser eller symptomer, men har fokus på og er opptatt av de utfordringer du har i livet ditt, og hvordan du kan komme deg videre.
Alle som deltar på kurset har en moralsk taushetsplikt.

Alle kursledere har egen-/pårørendeerfaring.

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltagere:

– Kursdeltageren vurderer følgende punkter på en skala fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært godt)
Kurset faglige innhold, undervisning og metoder, eget utbytte, praktisk gjennomføring og innhold
Gjennomsnitt 5

-Kursdeltagere forteller at det viktigste de satt igjen med etter å ha deltatt på 4 dagers selvstyrkingskurs var følgende:

Økt informasjon og kunnskap om rettigheter og plikter som bruker. IP ble et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning
De å ha mål og en plan er viktig for å styrke seg selv
Det sosiale felleskapet i gruppa av likepersoner- å bli møtt, sett og forstått
Motivasjonen til å fortsette jobbe med selvstyrking og empowermentarbeidet etter kursslutt- opprettet egen FB gruppe for å jobbe videre
Mer løsningsfokusert
Måten kurset var lagt opp på resulterte i at de fikk økt bevissthet og kunnskap, som igjen førte til større opplevelse av egenverdi og styrke
Økt selvfølelse/tillit

En kursdeltager beskriver det slik:
«Jeg hadde mange aha opplevelser undervis i kursets 4 dager, og sitter igjen med mange gode løsninger på hverdagsproblemer som jeg raskt og enkelt kan innlemme i hverdagen uten å bruke mye energi. Det var også godt å komme i en gruppe hvor ingen dømmer hverandre, men støtter og motiverer»

Previous

Next

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,

4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer

Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies