Vår visjon

Visjon:

”Eierskap i eget liv – en unik plattform for unike mennesker, uansett bakgrunn”

 

Overordnet mål:

Vestavind skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv og tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv, der bruker er viktigste aktør.

Styret

Rune Knudsen

Daglig leder

Renate Thunem

Styreleder

Marius Sjømæling

Nestleder

Aleksander Stokkebø

Styremedlem

Arnhild Ottesen

Styremedlem

Trude Lønning

Styremedlem

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,


4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Håndbok for støttepersoner

Håndbok for støttepersoner Den danske ADHD foreningens håndbok for støttepersoner gir en veldig god innføring i fakta om ADHD og hvordan en på en god måte kan tilrettelegge

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies