Vår visjon

Visjon:

”Eierskap i eget liv – en unik plattform for unike mennesker, uansett bakgrunn”

 

Overordnet mål:

Vestavind skal styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet, drive informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. Med dette skal brukere og pårørende settes i stand til å ta en aktiv rolle i eget liv og tjenestene skal utvikles i et bruker- og mestringsperspektiv, der bruker er viktigste aktør.

Styret

Rune Knudsen

Daglig leder

Renate Thunem

Styreleder

Marius Sjømæling

Nestleder

Aleksander Stokkebø

Styremedlem

Arnhild Ottesen

Styremedlem

Trude Lønning

Styremedlem

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,


4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Temakveld om psykose

17/6 18.00 – 19.30 i FFO sine lokaler, Luramyrveien 25a, 2. etg Gratis inngang og enkel servering. - Hva er psykose? - Hvordan kan en psykose arte seg? - Rusutløste psykoser - Tidlige tegn - Hva kan du som støtteperson gjøre? - Behandling For å lære oss mer om dette...

les mer

Nytt Selvstyrkingskurs

Etter stor suksess med kurset vi arrangerte vi november/desember, setter vi nå i samarbeid med Sagatun brukerstyrt senter, opp et nytt kurs. Kurset går over 4 dager: 29-30 april og 14-15 mai, klokken 9-15. Kurset er veldig populært og vi har kun noen få ledige...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies