Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet.

Kurset har som mål å:

• Øke selvtillit og selvbilde
• Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
• Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
• Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
• Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Kurset fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og Empowerment.

Brukermedvirkning
Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter du har som enkeltperson? Med verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for brukermedvirkning.

Kommunikasjon
Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Empowerment
Empowerment er læren om hvordan vi tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer.

Det vil bli servert lunsj alle dager. Både kurset og lunsj er gratis.

Påmelding til: rune@vestavind-senter.no

Previous

Next

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,

4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer

Temakveld om psykose

17/6 18.00 – 19.30 i FFO sine lokaler, Luramyrveien 25a, 2. etg Gratis inngang og enkel servering. - Hva er psykose? - Hvordan kan en psykose arte seg? - Rusutløste psykoser - Tidlige tegn - Hva kan du som støtteperson gjøre? - Behandling For å lære oss mer om dette...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies