Temakveld om psykose

17/6 18.00 – 19.30 i FFO sine lokaler, Luramyrveien 25a, 2. etg
Gratis inngang og enkel servering.

– Hva er psykose?
– Hvordan kan en psykose arte seg?
– Rusutløste psykoser
– Tidlige tegn
– Hva kan du som støtteperson gjøre?
– Behandling

For å lære oss mer om dette har vi fått med oss en skikkelig kapasitet på området.

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri og sjefslege ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus. Han har tidligere vært leder i Norsk psykiatrisk forening og president i ISPS. Han er en av initiativtakerne til TIPS-prosjektet, og har særlig arbeidet klinisk med unge med første-episode psykose/psykosenære tilstander. Han er veileder i psykosepsykoterapi i SEPREP, hvor han også er styremedlem. Han har ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for psykose, og pakkeforløp for psykose.

Previous