Temakveld om psykose

17/6 18.00 – 19.30 i FFO sine lokaler, Luramyrveien 25a, 2. etg
Gratis inngang og enkel servering.

– Hva er psykose?
– Hvordan kan en psykose arte seg?
– Rusutløste psykoser
– Tidlige tegn
– Hva kan du som støtteperson gjøre?
– Behandling

For å lære oss mer om dette har vi fått med oss en skikkelig kapasitet på området.

Jan Olav Johannessen er professor i psykiatri og sjefslege ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus. Han har tidligere vært leder i Norsk psykiatrisk forening og president i ISPS. Han er en av initiativtakerne til TIPS-prosjektet, og har særlig arbeidet klinisk med unge med første-episode psykose/psykosenære tilstander. Han er veileder i psykosepsykoterapi i SEPREP, hvor han også er styremedlem. Han har ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for psykose, og pakkeforløp for psykose.

Previous

Next

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,

4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer

Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies