Våre tilbud

 

Vi gjennomfører kurs, konferanser og temadager innen psykisk helse, rus og pårørende arbeid

 • For brukere: selvstyrkningskurs, mestringskurs, Recovery verksted, empowerment, kommunikasjon, individuell plan
 • For pårørende: selvstyrkningskurs, pårørende en ressurs, hvordan være en god hjelper uten selv å bli syk?, medavheningighet
 • For hjelpeapparatet: brukermedvirkning i ett brukerperspektiv, erfaringsformidling fra pårørende og brukerperspektiv
 • For organisasjoner: brukerrepresentant, organisasjonsarbeid

Hva sier våre brukere?

Kursdeltageren vurderer følgende punkter på en skala fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært godt)

Kurset faglige innhold, undervisning og metoder, eget utbytte, praktisk gjennomføring og innhold 

Gjennomsnitt 5

Kursdeltagere forteller at det viktigste de satt igjen med etter å ha deltatt på 4 dagers selvstyrkingskurs var følgende:

 

 • Økt informasjon og kunnskap om rettigheter og plikter som bruker. IP ble et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning
 • De å ha mål og en plan er viktig for å styrke seg selv
 • Det sosiale felleskapet i gruppa av likepersoner- å bli møtt, sett og forstått
 • Motivasjonen til å fortsette jobbe med selvstyrking og empowermentarbeidet etter kursslutt- opprettet egen FB gruppe for å jobbe videre
 • Mer løsningsfokusert
 • Måten kurset var lagt opp på resulterte i at de fikk økt bevissthet og kunnskap, som igjen førte til større opplevelse av egenverdi og styrke
 • Økt selvfølelse/tillitt

En kursdeltager beskriver det slik:
«Jeg hadde mange aha opplevelser undervis i kursets 4 dager, og sitter igjen med mange gode løsninger på hverdagsproblemer som jeg raskt og enkelt kan innlemme i hverdagen uten å bruke mye energi. Det var også godt å komme i en gruppe hvor ingen dømmer hverandre, men støtter og motiverer»

Kontakt oss

Luramyrveien 25 A,

4313 Sandnes

Tlf: +47 412 56 150

Selvstyrkingskurs

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 15-16 og 22-23 oktober klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk...

les mer

Selvstyrkingskurs august-september 2019

Sammen med Sagatun brukerstyrt senter, arrangerer vi selvstyrkningskurs over 4 dager 27-28 august og 17-18 september klokken 9-15, Travbaneveien 3 4. etg Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på...

les mer

© Copyright Vestavind brukerstyrt senter 2018 - Personvern og cookies